360-johtamisarvio

Suoran ja todenmukaisen palautteen antaminen on vaikeaa. Johdon on vaikea antaa sitä alaisilleen, mutta toisinpäin se on vielä vaikeampaa.
Kertooko alaisesi mielipiteensä kaunistelematta?


Tutkimuksella todellinen tilanne esiin!

Tutkimusvoiman 360-johtamisarvion avulla selvitetään johtamisen nykytila ja tärkeimmät kehityskohteet.
Jotta arviosta saadaan kattava, samoihin johtamiseen liittyviin väittämiin vastaavat:

  • Esimiehen esimies 
  • Esimies itse 
  • Alaiset 
  • Kollegat 
  • Yhteistyökumppanit tai asiakkaat (Optio)

Tuloksia raportoitaessa tulokset ristiintaulukoidaan sen mukaan, mikä vastaajan suhde on arvioitavaan henkilöön. Tällä tavoin raportoituna tuloksissa näkökulma ei ole vain yhden ryhmän mielipiteestä ja eri ryhmien mielipiteiden erot tulevat tehokkaasti esille.

Tuloksia voidaan käyttää esim. johtamisvalmennuksen pohjana, jolloin saamme kehitettyä sellaisia ominaisuuksia, missä esimiehet eivät ehkä vielä ole vahvimmillaan, mutta tulevat sitä olemaan. Kaikki lähtee kehityskohteiden identifioimisesta, oivalluksesta, miksi näin on ja halusta kehittyä paremmaksi. Loppu on suunnitelman tekemistä ja kehitystyön aloittamista tarvittaessa osaavan valmentajan johdolla. Kun henkilöstö pääsee vaikuttamaan johtamiseen, vaikuttaa se parantuneen työtyytyväisyyden lisäksi positiivisesti myös henkilöstön vaihtuvuuteen. Tärkeää on, että tutkimuksen tuloksia tulkitaan oikein ja ne myös aiheuttavat parannuksia toiminnassa, muuten niiden merkitys muuttuu negatiiviseksi. "Taas yksi johtamiskysely, mikään ei kuitenkaan muutu!"

360-arvioinnin kysymykset

Valitsemme yhdessä esimiehille sopivan kysymyssarjan. Kysymysten aihepiirejä voivat olla esim.:

  • PÄÄTÖKSENTEKO JA ITSENSÄ JOHTAMINEN 
  • ASIAKKUUKSIEN JOHTAMINEN 
  • IHMISTEN JOHTAMINEN 
  • HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 
  • YHDESSÄ TEKEMINEN

Kysely toteutetaan sähköpostikyselynä. Tarvittaessa myös muita tiedonkeruumenetelmiä voidaan käyttää. Kyselyn toteutusta varten toimeksiantaja kerää sen kohderyhmältä tarvittavat sähköpostiosoitteet sekä tiedon vastaajien roolista suhteessa kyselyllä arvioitavaan esimieheen. Sähköpostiosoitteiden ja taustatietojen keruuta varten Tutkimusvoima toimittaa mallin Excel-pohjasta, johon tiedot kerätään. Kyselyyn vastaajille lähetetään yksi kutsuviesti ja 1-2 muistutusviestiä kyselyyn vastaamista varten. Kyselyyn vastaamisen on hyvä varata aikaa noin 2 viikkoa kyselyn ajankohdasta riippuen.

Tulosten raportointi ja kehittämisanalyysi Kysely raportoidaan esimieskohtaisesti tuloksia havainnollistavina kaavioina, joista selviävät väittämäkohtaisesti eri vastaajaryhmien erot. Esimieskohtaiset PPT-/PDF-tulosraportit sisältävät haluttaessa myös avoimet vastaukset listattuna. Raporttiin voidaan sisällyttää myös kokonaistason vertailulukuja kuten ”Kaikkien esimiesten tulokset yhteensä” ja/tai ”Kaikkien alaisten tulokset yhteensä”. Lisäksi raporttiin sisältyvät tulosten tulkintaohjeet.

Kyselyyn voidaan sisällyttää optiona kehittämisanalyysi kokonaistason tuloksista, jolla selvitetään johtamiseen liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet organisaation omista lähtökohdista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää niin esim. johtamisvalmennuksessa yleisesti kuin jokaisen esimiehen osalta erikseen (= mitkä ovat minun vahvuuteni ja kehittämiskohteeni esimiehenä verrattuna organisaation muihin esimiehiin).

Kyselyn kustannusarvio

Kun kyselyllä arvioidaan noin 30 esimiestä ja siinä on noin 25 kysymystä/väittämää, on kyselyn toteutuksen kustannusarvio noin 5000 Eur (alv. 0 %). Kehittämisanalyysin kustannusarvio on noin 1000 Eur (alv. 0 %).
Copyright (c) Tutkimusvoima Oy 2018
All Rights Reserved. 

Tutkimusvoima Oy - Y-tunnus: 2907623-6 
 www.tutkimusvoima.fi - info@tutkimusvoima.fi
040 831 4198 - Espoo, Finland
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän