360-johtamisarvio

Jos johdon on vaikea antaa suoraa ja totuudenmukaista palautetta alaisilleen, miten vaikeaa onkaan antaa palautetta työkaverille?

Tutkimuksella asia selviää!

Tutkimusvoiman 360-asiantuntija-arvioinnin avulla selvitetään asiantuntijatyöskentelyn nykytila ja tärkeimmät kehityskohteet. Jotta arvioinnista saadaan kattava, samoihin asiantuntijatyöskentelyyn liittyviin väittämiin vastaavat:

  • Asiantuntijan esimies
  • Asiantuntija itse
  • Kollegat, tiimikaverit tai vastaavat
  • Yhteistyökumppanit tai asiakkaat (Optio)

Tuloksia raportoitaessa tulokset ristiintaulukoidaan sen mukaan, mikä vastaajan suhde on arvioitavaan henkilöön. Tällä tavoin raportoituna tuloksissa näkökulma ei ole vain yhden ryhmän mielipiteestä ja eri ryhmien mielipiteiden erot tulevat tehokkaasti esille.

Tuloksia voidaan käyttää valmennuksen pohjana, jolloin saamme kehitettyä sellaisia ominaisuuksia, missä asiantuntijat eivät ehkä vielä ole vahvimmillaan, mutta tulevat sitä olemaan. Kaikki lähtee kehityskohteiden identifioimisesta, oivalluksesta, miksi näin on ja halusta kehittyä paremmaksi. Loppu on suunnitelman tekemistä ja kehitystyön aloittamista tarvittaessa osaavan valmentajan johdolla.

Kun henkilöstö pääsee kehittämään omaa työtä ja työilmapiiriä, vaikuttaa se parantuneen työtyytyväisyyden lisäksi positiivisesti myös henkilöstön vaihtuvuuteen. Tärkeää on, että tutkimuksen tuloksia tulkitaan oikein ja ne myös aiheuttavat parannuksia toiminnassa, muuten niiden merkitys muuttuu negatiiviseksi. "Taas yksi kysely, mikään ei kuitenkaan muutu!"  

360-arvioinnin kysymykset

Valitsemme yhdessä asiantuntijoille sopivan kysymyssarjan. Kysymysten aihepiirejä voivat olla esim.:

  • OMA TYÖ JA SEN SISÄLTÖ
  • OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN
  • YHTEISTYÖ (YHDESSÄ TEKEMINEN)
  • ITSENSÄ JOHTAMINEN
  • ARVOJEN JA TAVOITTEIDEN MUKAINEN TOIMINTA

Kyselyn toteutus

Kysely toteutetaan sähköpostikyselynä. Tarvittaessa myös muita tiedonkeruumenetelmiä voidaan käyttää. Kyselyn toteutusta varten toimeksiantaja kerää sen kohderyhmältä tarvittavat sähköpostiosoitteet sekä tiedon vastaajien roolista suhteessa kyselyllä arvioitavaan asiantuntijaan. Sähköpostiosoitteiden ja taustatietojen keruuta varten Tutkimusvoima toimittaa mallin Excel-pohjasta, johon tiedot kerätään. Kyselyyn vastaajille lähetetään yksi kutsuviesti ja 1-2 muistutusviestiä kyselyyn vastaamista varten. Kyselyyn vastaamisen on hyvä varata aikaa noin 2 viikkoa kyselyn ajankohdasta riippuen.

Tulosten raportointi ja kehittämisanalyysi

Kysely raportoidaan asiantuntijakohtaisesti tuloksia havainnollistavina kaavioina, joista selviävät väittämäkohtaisesti eri vastaajaryhmien erot. Asiantuntijakohtaiset PPT-/PDF-tulosraportit sisältävät haluttaessa myös avoimet vastaukset listattuna. Raporttiin voidaan sisällyttää myös kokonaistason vertailulukuja kuten ”Kaikkien asiantuntijoiden tulokset yhteensä” ja/tai ”Kaikkien kollegoiden tulokset yhteensä”. Lisäksi raporttiin sisältyvät tulosten tulkintaohjeet.

Kyselyyn voidaan sisällyttää optiona kehittämisanalyysi kokonaistason tuloksista, jolla selvitetään asiantuntijoiden työskentelyyn liittyvät vahvuudet ja kehittämiskohteet organisaation omista lähtökohdista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää niin esim. valmennuksessa yleisesti kuin jokaisen asiantuntijan osalta erikseen (= mitkä ovat minun vahvuuteni ja kehittämiskohteeni asiantuntijana verrattuna organisaation muihin asiantuntijoihin).

Kyselyn kustannusarvio

Kun kyselyllä arvioidaan noin 50 asiantuntijaa ja siinä on noin 30 kysymystä/väittämää, on kyselyn kustannusarvio noin 7000 Eur (alv. 0 %). Kehittämisanalyysin kustannusarvio on 1000 Eur (alv. 0 %).
Copyright (c) Tutkimusvoima Oy 2018
All Rights Reserved. 

Tutkimusvoima Oy - Y-tunnus: 2907623-6 
 www.tutkimusvoima.fi - info@tutkimusvoima.fi
040 831 4198 - Espoo, Finland
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän